Hej & Välkommen!

Jag erbjuder olika tjänster och erbjudanden för att utveckla och läka själen i syfte att lämna karma hjulet och leva ditt livs syfte (dharma). 

Beroende på vad jag jobbar med så titulerar jag mig som lärare, coach, terapeut och healer. 


De klienter som fått störst hjälp av mig har problem med trassliga relationer, psykisk ohälsa och känner att de tappat bort sig själva och längtar hem till sin själ. Bakom de yttre problemen finns ofta otrygg anknytning, medberoende och undanstoppade känslor. 

Jag är också specialiserad på karmarelaterade issues och förlorade själsdelar från tidigare liv.  

Det som skiljer mig från andra terapeuter är att jag har många olika tekniker och metoder i min verktygslåda och att jag kan stödja det helande arbetet på flera olika sätt med bl.a. känslohantering, hypnos, energihealing, kroppsövningar samt andlig vägledning och läkning av tidigare liv.

Jag har även tjugo års erfarenhet av IT- och management branschen som gett mig förståelse för vikten av att jobba strukturerat och målinriktat. I det arbete jag gör strävar jag alltid efter en röd tråd och en tydlig agenda.

Jag har själv genomgått den resa som jag tar med klienten på och vet därmed vilka metoder som fungerar och hur motstånd kan tacklas.

Alla tjänster är paketerade med kärlek och klientens högsta bästa i fokus.