Medvetenhet, förändring och utveckling

För nyfikna individer & moderna organisationer..

Affärs- och verksamhetsutveckling

Konsulttjänster för moderna organisationer

Jag har arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete i drygt tjugo år i olika befattningar från operationella roller till strategiskt arbete med ledningsgrupper. Det som driver mig i arbetet är att skapa medvetenhet och fatta beslut som både uppnår affärsmässiga mål och samtidigt har människan, hållbarhet och långsiktighet i fokus.

Själslig utveckling & helande

För nyfikna själar som vill hitta hem till sig själv

Jag erbjuder olika tjänster för att utveckla och läka själen i syfte att leva sitt livs syfte med mer harmoni & frihet. Det som skiljer mig från andra terapeuter är att jag har många olika tekniker och metoder i min verktygslåda och kan stödja den helande resan genom kurser, samtal, andlig rådgivning, energiarbete m.m. Jag har även arbetat fram en tydlig process för det helande arbetet..  

Volontärt arbete

Medmänskliga samtal vid psykisk ohälsa

Jag har varit intresserad av psykologi så länge jag kan minnas och har själv erfarenhet av psykisk ohälsa. Den kombinationen har gjort att jag under många år gått flertalet kurser och utbildningar inom psykologi och helande som gett mig förståelse och verktyg för att jobba med mina egna känslor, personlighet, gränser mm. Den erfarenhet och kunskap som jag byggt på mig vill jag nu dela med andra som behöver någon att prata med...