Välkommen till Medicinkvinnan 

Modern shamanism där känslan får finnas lika väl som logikenvetenskap väger lika tungt som intuition och det gudomligt kvinnliga (moder jord) är i balans med det gudomligt manliga (fader sol, universum, gud, anden, skaparen, alltet).

Medicinkvinnans väg hem och till ett liv i mer harmoni handlar om att förstå vem vi är för att kunna göra medvetna förändringar för att utvecklas och växa. 

Jag erbjuder tjänsterna Healing och Helande samtal samt konsulttjänster till företag. 

Du kan också låta dig inspireras av faktablad under Naturens medicin och Medicinhjulet där jag vill skapa medvetenhet kring psykologiska teorier och naturens helande rike.