Volontärt arbete

Medmänskliga samtal vid psykisk ohälsa

Jag har varit intresserad av psykologi så länge jag kan minnas och har själv erfarenhet av psykisk ohälsa. Den kombinationen har gjort att jag under många år gått flertalet kurser och utbildningar inom psykologi och helande som gett mig förståelse och verktyg för att jobba med mina egna känslor, roller och mönster, gränser mm. Den erfarenhet och kunskap som jag byggt på mig vill jag nu dela med andra som behöver någon att prata med.

Det medmänskliga samtalet handlar inte om att lösa den stödsökandes problem utan om att finnas där och lyssna, att möta personen i dess känslor utan att fixa eller komma med råd. 

Jag jobbar för Mind och Självmordslinjen. Utöver den stödlinjen finns även linjer för unga, föräldrar och äldre.