Verksamhetsutveckling 

Jag hjälper din verksamhet utvecklas inom dessa områden:

Projektledning & förstudier

Har ni behov av någon som kan driva och ansvara för era projekt?

Någon som är noggrann, systematisk och som kan rapportera och följa upp arbetet för bästa tänkbara leverans?

Eller har ni behov av någon som gör ett förarbete inför ett projekt - någon som beskriver nuläget och vilka behov ni har för att kunna definiera ett utvecklings- eller förändringsbehov?

Verksamhetsutveckling & effektivisering

Har ni ett effektivt och standardiserat arbetssätt eller jobbar var och en på "sitt sätt"?

Har ni anpassat processer och arbetssätt till marknadens efterfrågan eller styrande regelverk eller sitter ni kvar i ett arbetssätt av "så har vi alltid gjort" och man har tillslut glömt bort varför man jobbar som man jobbar.

Kanske är ni på väg att skaffa nya IT stöd och vill passa på att arbeta smartare när ni ändå "rör om i grytan?

Management & Organisation

Har ni koll på vart ni är på väg, vad som skapar effektivitet för verksamheten och hur metoder och processer kan synkroniseras för att ge mest "pang för pengarna" eller engagemang hos medarbetare. Det behöver inte vara stora saker; utan kan handla om rutiner för uppföljning, tydliggörande av ansvar, mätetal etc. 

Kanske behöver medarbetare eller ledare coachas i hur arbetet kan drivas och styras på bästa sätt för att både personal och ledning ska bli tillfredsställda.