Psykologi

Jag har skapat ett program som jag själv skulle vilja följa på min resa hem till mig själv. Jag hade gärna velat hålla någon i handen och en guide som leder mig vidare på min resa när jag tappar bort mig själv. Det är en tung process att gräva upp delar som gör ont och som vi kanske har förnekat fram till nu och då är det tryggt att hå någon som kan hålla handen, finnas där och som vet hur det känns..  

På den här resan tittar vi närmre på dina rötter, din anknytning, vilka anpassningar du gjort och vad som egentligen är din väg att vandra. 

Programmet bygger på shamanismens medicinhjul med fyra delar som representerar grunden och vart vi kommer ifrån (syd), relationer och de vi blivit (väst), vårt hjärtas längtan och vårt syfte (norr) samt livet ur ett högre perspektiv (öst). 


Vägen hem genom medicinhjulet

Modul 1 - Grunden

Vi börjar med att kartlägga ditt liv och dina rötter, hur såg det ut i ursprungsfamiljen och vilka präglingar fick du med dig. Utsattes du för kränkande beteenden hur hur är det med anknytning idag.

Innehåll:

 • Ursprungsfamilj & präglingar
 • Kränkande beteenden & trauman
 • Livsteman
 • Anknytningsteori

Modul 2 - Relationer

Vi fortsätter med att se hur din personlighet utvecklats till följd av din historia. Hur hanterar du känslor, hur är det med gränssättningar osv. Vi nosar också på dramatriangeln och medberoende problematik.

 • Personlighet 
 • Känslor
 • Medberoende
 • Flykt & förnekelse
 • Gränser

Modul 3 - Ditt syfte

Vi vänder fokus till hjärtat och kärlekens medicin av acceptans och förlåtelse. Övningar för att knyta kontakt med vårt inre barn och börja ge oss själva den självkärlek vi längtar efter. Vi nosar på vad som får vårt hjärta att jubla och vad som är vårt syfte,

 • Inre barnet
 • Självkärlek
 • Acceptans & förlåtelse
 • Hitta sitt syfte


Modul 4 - Högre perspektiv

Vi avslutar med att knyta ihop säcken och se livet ur ett högre perspektiv. Vi tar tillbaka makten och äger vår historia och de lärdomar livet gett. Kanske är det just din vishet du nu ska ta vidare och dela med andra.

 • Livets lärdomar & "att äga sin historia"
 • Glädje & tacksamhet
 • Att bli skaparen av sitt liv 
 • Attraktionslagen