Resan hem

Resan hem är en helande resa i medicinhjulet - en resa hem till dig själv där du släpper på gamla mönster, rädslor och begränsande föreställningar för att instället bli den du är ämnad att vara - ditt sanna jag! Välkommen hem!

Resan hem är en kurs inom personlig- och andlig utveckling som jag själv skulle vilja följa på min resa hem till mig själv. Programmet bygger på shamanismens medicinhjul med fyra delar som tar oss genom grunden och vart vi kommer ifrån (syd), relationer, rädslor och gränser (väst), vårt hjärtas längtan och vårt syfte (norr) samt livet ur ett högre perspektiv (öst).

Modul 1 - Grunden

Vi börjar med att kartlägga ditt liv och dina rötter, hur såg det ut i ursprungsfamiljen och vilka präglingar fick du med dig. Utsattes du för kränkande beteenden hur hur är det med anknytning idag.

Innehåll:

Modul 2 - Relationer

Vi fortsätter med att se hur din personlighet utvecklats till följd av din historia. Hur hanterar du känslor, hur är det med gränssättningar osv. Vi nosar också på dramatriangeln och medberoende problematik.

Modul 3 - Ditt syfte

Vi vänder fokus till hjärtat och kärlekens medicin av acceptans och förlåtelse. Övningar för att knyta kontakt med vårt inre barn och börja ge oss själva den självkärlek vi längtar efter. Vi nosar på vad som får vårt hjärta att jubla och vad som är vårt syfte,

  • Inre barnet
  • Självkärlek
  • Acceptans & förlåtelse
  • Hitta sitt syfte


Modul 4 - Högre perspektiv

Vi avslutar med att knyta ihop säcken och se livet ur ett högre perspektiv. Vi tar tillbaka makten och äger vår historia och de lärdomar livet gett. Kanske är det just din vishet du nu ska ta vidare och dela med andra.

  • Livets lärdomar & "att äga sin historia"
  • Glädje & tacksamhet
  • Att bli skaparen av sitt liv 
  • Attraktionslagen