Integritetspolicy

Jag värnar om din personliga integritet och har stor respekt för dina personuppgifter. Jag hanterar därför inte mer uppgifter om dig än nödvändigt vilket t.ex. innebär att jag aldrig samlar in personnummer eller din hemadress. 

Mitt bolag, Petra Seffel AB är personuppgiftsansvarig för hantering av dina uppgifter och har du några frågor är du välkommen att kontakta mig.

Vems uppgifter hanteras?

Jag hanterar personuppgifter för följande kategorier av kunder:

 • Befintlig kund (person med en pågående affärsrelation)
 • Inaktiv kund (person som tidigare varit kund)
 • Prospect (person som visat intresse av min verksamhet genom att t.ex. anmäla sig till nyhetsbrev, skriva upp sig på kontaktlista, delta i tävlingar eller muntligen angett intresse)

Vilka personuppgifter hanteras?

De uppgifter som hanteras är kontaktuppgifter i form av namn, e-postadress och mobiltelefonnummer samt journalanteckningar.

Känsliga personuppgifter

Jag kan komma att notera känsliga personuppgifter i form av hälsoinformation för att veta hur behandlingen ska läggas upp. Exempel på hälsoinformation är t.ex. pågående graviditet, mediciner som intas och beskrivning av psykisk hälsa. Vill du inte att denna information noteras, så meddela mig.

Vilken typ av behandling görs?

Personuppgifterna används i följande syften:

 • Journalföring
 • Bekräftelse på bokning
 • Mailkorrespondens
 • Skicka faktura
 • Skicka nyhetsbrev [vilande]

Stöd för hantering av personuppgifter

I det fall du är en kund hos mig är den lagliga grunden för att hantera dina personuppgifter att vi ingått en "affärsförbindelse" genom att du bokat dig på någon av mina tjänster.

Nyhetsmail skickas med stöd av en s.k. intresseavvägning där jag bedömt att jag har ett berättigat intresse att informera dig om nyheter och erbjudanden som kan vara intressant för dig. Skulle du inte vilja ha dessa nyhetsmail, är du alltid välkommen att avanmäla dig för fler utskick.

Vart kommer personuppgifterna ifrån?

De personuppgifterna jag behandlar samlar jag in direkt från dig via kontaktformulär på hemsidan eller via mail.

Personuppgiftsansvar & biträden

Petra Seffel AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som hanteras enligt ovan. I vissa fall hanteras uppgifterna av så kallade personuppgiftsbiträden och då upprättas ett biträdesavtal som reglerar att biträdet inte får hantera uppgifterna på annat sätt än vad som avtalats i tjänsten. De biträden som används är:

 • Visma som tillhandahåller redovisningssystem
 • Extern redovisningsbyrå för hjälp med årsbokslut (tar sällan del av personuppgifter)
 • Get a newsletter som lagrar namn och mailadresser för utskick av nyhetsmail

Gallring av personuppgifter

Så länge vi har en affärsförbindelse finns dina uppgifter sparade. Journalanteckningar sparas i två år och mail rensas årsvis. Skulle du vilja avsluta vår relationen eller att jag tar bort uppgifter om dig tidigare är det bara du meddelar mig så tar jag bort din data. Lagringstid för personuppgifter vid bokföring är 7 år.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få insyn i hur dina personuppgifter hanteras. Skulle du vilja veta vilka uppgifter som finns sparade om dig eller om du vill ha dem skickade till dig, är det bara att maila, så fixar jag det. Du har även rätt att slippa marknadsföring och att rätta felaktiga uppgifter som finns om dig, så att det blir enklare att hålla kontakten.