Integritetspolicy

Jag värnar om din personliga integritet och har stor respekt för dina personuppgifter. Jag hanterar därför inte mer uppgifter om dig än nödvändigt vilket t.ex. innebär att jag inte samlar in personnummer eller din hemadress om vi inte överenskommit om annat. 

Vems uppgifter hanteras?

Jag hanterar personuppgifter för följande kategorier av kunder:

 • Befintlig kund (person med en pågående affärsrelation)
 • Inaktiv kund (person som tidigare varit kund)
 • Prospect (person som visat intresse av mina tjänster genom att t.ex. anmäla sig till nyhetsbrev, fyllt i formulär på hemsida eller mailat mig)

Vilka personuppgifter hanteras?

De uppgifter som hanteras är namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, email konversationer samt anteckningar.

Känsliga personuppgifter

Jag kan komma att notera känsliga personuppgifter i form av hälsoinformation för att veta hur tjänsterna ska läggas upp. Exempel på hälsoinformation är t.ex. pågående graviditet, mediciner som intas och beskrivning av psykisk hälsa. Vill du inte att denna information noteras, så meddela mig.

Vilken typ av behandling görs?

Personuppgifterna används i följande syften:

 • Anteckningar
 • Bekräftelse på bokning
 • Mailkorrespondens
 • Meddelanden via Instagram, Facebook eller SMS
 • Skicka faktura

Stöd för hantering av personuppgifter

I det fall du är en kund hos mig är den lagliga grunden för att hantera dina personuppgifter att vi ingått en "affärsförbindelse" genom att du bokat dig på någon av mina tjänster.

Nyhetsmail skickas med stöd av en s.k. intresseavvägning där jag bedömt att jag har ett berättigat intresse att informera dig om nyheter och erbjudanden som kan vara intressant för dig. Skulle du inte vilja ha dessa nyhetsmail, är du alltid välkommen att avanmäla dig för fler utskick.

Vart kommer personuppgifterna ifrån?

De personuppgifterna jag behandlar samlar jag in direkt från dig via kontaktformulär på hemsidan eller via mail.

Personuppgiftsansvar & biträden

Petra Seffel AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som hanteras enligt ovan. I vissa fall hanteras uppgifterna av så kallade personuppgiftsbiträden. 

De biträden som används är:

 • Visma som tillhandahåller redovisningssystem
 • Extern redovisningsbyrå för hjälp med årsbokslut 
 • Mailshimp för hantering av nyhetsmail
 • Squarespace bokningssystem
 • Dropbox för lagring av dokument i molntjänst
 • Instagram och Facebook

Gallring av personuppgifter

Så länge vi har en affärsförbindelse finns dina uppgifter sparade. De finns även sparade en tid efteråt om du skulle vilja komma tillbaka senare, så att vi då lätt kan fortsätta där vi avslutade. Skulle du vilja avsluta vår relationen eller att jag tar bort uppgifter om dig är det bara du meddelar mig så tar jag bort din data. Lagringstid för personuppgifter vid bokföring är 7 år. Mail rensas årsvis.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få insyn i hur dina personuppgifter hanteras. Skulle du vilja veta vilka uppgifter som finns sparade om dig eller om du vill ha dem skickade till dig, är det bara att maila, så fixar jag det. 

Du har även rätt att slippa marknadsföring och att rätta felaktiga uppgifter som finns om dig, så att det blir enklare att hålla kontakten.