Personlig utveckling

Personlig utveckling handlar om resan hem - att hitta tillbaka till sig själv och bli sitt sanna jag. 

Under livets gång lär vi oss att anpassa oss för att få våra behov av kärlek och tillhörighet tillgodosedda. Vi utvecklar en personlighet för att passa in och skapar beteenden för att få uppmärksamhet och kärlek såsom t.ex. att bli en hjälpare som tar hand om andras behov eller en "duktig flicka" som får bekräftelse via prestationer. 

Att vi gör anpassningar är en överlevnadsstrategi som sker på ett undermedvetet plan för att få våra grundläggande behov tillgodosedda. Otillfredsställda behov och sår bottnar ofta i barndomen och kan handla om utanförskap, mobbning, att bli kritiserad och tillrättavisad eller att bli avvisad. 

Vägen hem handlar om: 

  • att acceptera att ens barndom och liv sett ut som det sett ut med sorger, trauman, besvikelser, missbruk, övergivenhet etc. Vi kan ändå inte förändra historien, eller hur? 
  • att förlåta de som behöver förlåtas, inklusive oss själva. Att förlåta betyder inte att det som vi utsatts för är ok, men vi släpper oss själva fria. De som gjorde oss illa visste inte bättre och hade troligtvis inte kapacitet att agera annorlunda
  • att lämna offerrollen där man väntar på att någon annan ska se till att få sina behov tillgodosedda
  • att kliva in i självledarskap och inse att det inte finns någon annan som kan läka våra sår förutom vi själva
  • att sluta fly och förneka och istället tillåta alla undanstoppade känslor att få finnas. "You have to feel it to heal it"  
  • att ta hand om sina sår genom att trösta sitt inre barn och låta känslor av sorg, ilska, besvikelse mm få komma fram på olika sätt genom t.ex. andningsövningar, tapping och shaking. 

I processen kommer kärleken till oss själva att väckas och när vi inser att det inte finns någon annan än vi själva som kan läka våra sår, så slutar vi också att söka kärlek utanför oss. Vi hittar hem till vårt hjärta där vi inte längre behöver gömma oss eller spela olika roller för att få det vi tror vi behöver från andra. Vi öppnar dörren till insidan som är den plats där det sanna jaget bor... 

Jag vill påbörja resan hem!