Personlig utveckling

Här följer ett antal artiklar om ämnen som berörs i kursen Resan hem. 

Trauma & PTSD

12.03.2021

Ett trauma kan vara "extrema händelser" såsom våldtäkt, plötsligt dödsfall, krig, överfall m.m., men kan också uppkomma av känslomässigt svåra upplevelser som sker över tid. Det kan handla om att växa upp i utanförskap, att bli känslomässigt försummad, utsättas för mobbning eller kritik etc.
Hur barn reagerar på olika händelser...

Psykisk ohälsa är den vanligaste formen av sjukskrivningar i västvärlden och innebär alla känslor som hindrar oss från att leva ett liv i glädje, frid och harmoni. Det kan innebära känslor som nedstämdhet, oro, ångest, maktlöshet, depression etc.

Gränser

24.02.2021

Att sätta Gränser innebär att uttrycka våra behov; säga nej när kroppen signalerar nej istället för att säga ja för att vi tror vi är snälla. Att tala om när någon går för långt eller uttrycker sig olämpligt. Att helt enkelt visa vad som är ok och vad som inte det och tydliggöra våra gränser.

Om man vuxit upp i en familj där man inte blev speglad i sina känslor, där känslor inte fick finnas eller där bara vissa känslor fick utrymme, har man som barn troligtvis inte fått lära sig att ta hand om sina känslor. Det är helt enkelt en förmågan som man missat att få med sig, som man behöver lära sig i vuxen ålder istället. ...

Känslor

11.02.2021

Känslor ger oss information om oss själva, hur vi mår och vad vi behöver. De finns till för att skydda oss från hotfulla situationer eller för att tala om för oss vad vi tycker om och vill ha mer av. Hela vår kropp påverkas när vi känner en känsla. Vi blir avslappnade och ler med kinderna när vi är glada...

Medicinhjulet

05.02.2021

Medicinhjulet är shamanernas verktyg för personlig- och andlig utveckling där man gör en "resa" från syd till öst.

Dramatriangeln

05.02.2021

Dramatriangeln är en modell för att påvisa klassiska roller som ofta är tydliga i konflikter.