Personlig utveckling & själsligt läkande

Personlig utveckling och själsligt läkande handlar för mig om att förstå vem vi är och varför vi agerar som vi gör. När vi vet vad det är som blockerar oss kan vi aktivt jobba med att läka gamla sår och därmed börja leva våra liv fullt ut. 

Att växa upp i en familj där man inte fått den bekräftelse man som barn behöver, att inte fått lära sig att hantera sina känslor eller att sätta sunda gränser och uttrycka sina behov kan göra att vi som vuxna lever i förvirring, att vi anpassar oss eller att vi lever ut livsmönster för att skydda oss mot smärta. Omedvetna beteende som inte längre är relevanta i vårt liv som vuxna och som skapar konflikter med dem vi lever med. 

Kanske söker vi andras bekräftelse, vill visa oss duktiga eller så bygger vi murar runt oss för att skydda från gamla sår och hux flux har vi tappat bort både oss själva, vår livskraft och vår kreativitet. 

..Saker som för tillfället händer i ditt liv kring relationer och arbete är ofta en röra av inte erkända gamla känslor, omedvetna försök att få barndomens behov tillfredsställda och otillräcklig bearbetning av upplevelser...

Har du kommit till en brytpunkt i ditt liv när det är dags att återerövra ditt liv och börja skapa det liv du vill leva. Jag erbjuder tjänster inom bl.a. Shamansk healing och Helande samtal

Mina tjänster