Personlig utveckling

Personlig utveckling handlar för mig om att förstå vem man är och varför man agerar som man gör. 

Vi är alla unika och tolkar världen annorlunda - en del är mer hårdhudade och tycker inte att de har några problem med sig från barndomen, medan andra påverkats mer av otrygga familjeförhållanden, konflikter mm. I en familj kan en av syskonen lida av föräldrar som bråkar, medan andra inte fångar upp de signalerna alls. 

Att växa upp i en familj där man inte fått den bekräftelse man behövde, eller att inte få lära sig att hantera sina känslor eller att sätta sunda gränser och uttrycka sina behov kan göra att vi som vuxna lever i förvirring, att vi anpassar oss eller att vi lever ut livsmönster för att skydda oss mot smärta. Beteende som inte längre är relevanta i vårt liv som vuxna och som säkert skapar konflikter med dem vi lever med. Kanske söker vi andras bekräftelse, vill visa oss duktiga eller så bygger vi murar runt oss för att skydda från gamla sår och hux flux har vi glömt bort vem vi är och har tappat bort vår livskraft och kreativitet. 

Är du där, är det dags för dig att återerövra ditt liv och skapa det liv du vill leva. Ett liv där du är dirigenten i ditt liv - som styr vad du känner och hur du vill agera. 

Resan & målet

Hur vi hittar hem till oss själva igen..

Målet med personlig utveckling är att du ska känna dig mer grundad i dig själv, kunna göra medvetna val, känna acceptans kring din historia och den du är samt älska dig själv och livet mer.

Vägen dit, alltså resan kan se olika ut beroende på vad du har för önskemål och hur din situation ser ut. Min metod bygger på treenigheten - kropp, tanke och känsla samt i mitten av triangeln - själen eller vårt sanna jag. 


Tankar - Mentalt perspektiv

Att kartlägga vår historia och förstå vem vi är och vilka livsmönster vi har är en förutsättning för att effektivt kunna förändra och återerövra vårt liv. 

 • Din historia - din tidslinje
 • Personlighetstyper
 • Livsteman & delpersonligheter

Känslor - Emotionellt perspektiv

Känslor och upplevelser av vår historia och där vi är nu. Att låta allt som stoppats undan få komma fram och helas. Trösta våra inre barn och bli våra egna omvårdande föräldrar.

 • Inre barn meditationer
 • Känslohantering

Kroppen - Fysiskt perspektiv

Våra kroppar härbärgerar tankar och känslor som vi stoppat undan och det kan visa sig som smärta i kroppen, sjukdom, spänningar, dålig andning mm.

 • Yoga
 • Avslappning & mindfulness
 • Soundhealing med klangskålar
 • Pranayama/andning

Själen och karma - Spirituellt perspektiv

Själen är den odödliga delen av oss som följer oss liv efter liv och som bär med sig karma som kan påverka oss och detta liv.

 • Tidigare liv regression (karma)
 • Ditt mission (dharma)
 • Meditation
 • Ceremonier

Mina tjänster