Medicinhjulet

Medicinhjulet är en resa för personlig- och andlig utveckling. Det är en hyllning till kunskap och insikt som är ett första steg för att kunna påbörja en helande utvecklingsresa till ett liv i mer kärlek och harmoni. 

Här har jag samlat alla mina kunskaper från min egen resa för att hitta hem till mig själv efter medberoende och otrygg anknytning. Min ambition är att dela mina lärdomar och insikter och att inspirera dig att utforska vem du är och vem du egentligen vill vara. 

Följ gärna @medicinhjulet på Instagram för mer frekventa uppdateringar.  

Om man vuxit upp i en familj där man inte blev speglad i sina känslor, där känslor inte fick finnas eller där bara vissa känslor fick utrymme, har man som barn troligtvis inte fått lära sig att ta hand om sina känslor. Det är helt enkelt en förmågan som man missat att få med sig, som man behöver lära sig i vuxen ålder istället. ...

Om känslor

11.02.2021

Känslor ger oss information om oss själva, hur vi mår och vad vi behöver. De finns till för att skydda oss från hotfulla situationer eller för att tala om för oss vad vi tycker om och vill ha mer av. Hela vår kropp påverkas när vi känner en känsla. Vi blir avslappnade och ler med kinderna när vi är glada...

Medicinhjulet

05.02.2021

Medicinhjulet är shamanernas verktyg för personlig- och andlig utveckling där man gör en "resa" från syd till öst.

Dramatriangeln

05.02.2021

Dramatriangeln är en modell för att påvisa klassiska roller som ofta är tydliga i konflikter.

Det falska jaget är summan av alla anpassningar som barn gör för att på olika sätt försöka få sina behov tillgodosedda. Det handlar om att anta olika former av mönster eller skapa en personlighet som man tror ska bli mer älskad än den man egentligen är. Om man som barn inte får kärlek och uppmärksamhet så att man...

Delpersonligheter kan ses som olika roller eller karaktärer vi spelar i livet. Personligheterna uppkom som ett försök att få våra behov tillgodosedda eller som en s.k. överlevnadsstrategi för att slippa hantera smärta i någon form.

Medberoende

05.02.2021

Medberoende är en komplex problematik som förenklat innebär att barn som inte får sina behov tillgodosedda går in i olika former av kontroll och anpassning. Man kan se det som en bristsjukdom där barnet gör allt som står i sin makt för att tillfredsställa de behov som inte blivit tillgodosedda.

När barn växer upp behöver de föräldrar och andra vuxna som kan visa dem vad som är rätt och fel. I deras natur ingår att pröva olika beteenden för att få veta när de beter sig "rätt" (föräldrarna möter dem med leenden och bekräftelse) eller när de gör något fel (genom att de möts av hårda ord och sura...

Anknytning handlar om hur trygga eller otrygga mönster vi har fått med oss från barndomen; om våra känslor blev bemötta och speglade samt i vilken mån våra föräldrar fick oss att känna oss älskade.