Yogafilosofi & historia

11.01.2020

Induskulturen

Det påstås att yogan är flera tusen år gammal och en anledning till det är att bl.a. att man vid en arkeologisk utgrävning i Indusdalen, i nuvarande Pakistan, har hittat ikoner och avbildningar av personer som mediterar som kan dateras till ca 2600 f.Kr. Man har också bedömt att denna kultur verkar ha levt ett fredligt liv eftersom det inte finns några vapen i de gravar som grävts ut, vilket det gjort i andra samtida kulturer. Sannolikt har denna civilisation haft en betydande påverkan på senare tiders hinduism och indisk kultur. 

Vedaskrifterna och Upanishaderna

Ungefär 600 år f.Kr. beräknas de första heliga Veda skrifterna ha uppkommit. De anses ha blivit uppenbarade för människan och nedskrivna av siare eller clairvoayanta personer och kallas därför för Sruti (det som är hört). 

Upanishaderna ingår i vedatexterna och betyder "att sitta nära" eller hemlig lära. Texten har formen av en dialog mellan lärare och elev där en guru förmedlar den nya, hemliga kunskapen. I Upanishaderna beskrivs vissa grundläggande trossystem såsom:

 • En enda kraft ligger till grund för universum - Brahman (Gud) och självet - Atman, som bor inom alla människor, är en del av Brahman
 • Reinkarnation (återfödelse) och karma

 • Moksha betyder den slutgiltiga befrielsen (frälsning från återfödelse), d.v.s. att slippa födas på nytt - att utplåna allt karma och komma till Nirvana.
 • Kroppen består av fem "skal", s.k. koshor

 • Den fysiska kroppen (anna)
 • Andning (prana)
 • Det mentala skalet som tar emot sinnesintryck (mano)
 • Medvetande där tro, sannhet och yoga finns (vijnana)
 • Vår kärna, lycksaligheten som är Atman/Brahman (ananda)
 • Meditation är ett viktigt verktyg för att komma till inre insikt

Bhagavdgita

Bhagavadgita är till skillndad från upanishaderna texter med en författare och bland de viktigaste texterna är Mahabaratha och Ramayana. Mahabaritha är som ett stort bibliotek med massor av böcker, där Bhagavadgita är en av alla böcker. I Bhagavadgita förs en dialog mellan guden Krishna och prins Arjuna strax före det stora slaget vid Kurukshetra. Arjuna står inför ett svårt dilemma: hans plikt som krigare är att följa sin dharma och påbörja slaget, men samtidigt ser han det som en fruktansvärd synd att döda de många stora män, släktingar och guruer, som står i motståndarnas här. För att ledsaga prinsen genom detta svåra beslut undervisar Krishna prinsen i olika former av yoga. Historien utspelar sig för cirka femtusen år sedan.

Bhagavdgita började skrivas ca. 300 f.Kr. och beskriver värderingar såsom;

 • Det finns flera vägar att utöva yoga och uppnå upplysning, såsom;
 • Hatha yoga (att nå lycksalighet via kroppen med hjälp av positioner, andning och meditation)

 • Jnana yoga - kunskapens väg (att nå lycksalighet genom kunskap och visdom)

 • Karma yoga - handlingens väg (att nå lycksalighet genom att göra goda, osjälviska handlingar)

 • Bhakti yoga (att nå lycksalighet via hängivenhet till Gud)

 • Allt vi behöver är ett fokuserat mind. När vi har det kan vi nå framgång, seger, salighet och frid i sinnet. 

 • Gör goda handlingar för att tjäna andra (be good - do good) och skapa en bättre värld. 

 • Ha tillit till Gud och hänge sig till det gudomliga - "släppa taget/kontrollen" och lita på att det finns något större som jobbar för att stötta en. Det Gudomliga älskar oss människor!

Yoga sutra

Författaren till Yoga Sutra är en man som hette Patanjali som levde ungefär 400 e.Kr. Inom hinduistisk mytologi anses han vara en reinkarnation av ormguden Anata och avbildas därför ofta omringad av ett gäng ormar. Förmodligen är YS dock en muntlig tradition som skrivits ner av flera olika författare 5oo-600 e.Kr. Sutra betyder tråd och är en kort fras eller stödord för att beskriva yogans filosofi och disciplin. Den mest kända sutran är 1.2 "Yoga är upphörandet av sinnets växlingar" och målet med yoga enligt YS är förverkligande av det sanna jaget. 

 • Den första nivån av vairagya "non-attachment" är att kontrollera mindet så att när det vill ha något, så säger man nej. 
 • I nästa nivå tänker man inte ens tanken att vilja ha något - skapa attachments. 

 • När man har lyckats "go within" och där inse den frid och lycka som finns där, så finns inte längre behovet av att söka stimuli utifrån. 

 • När man tappar allt intresse för yttre stimuli har man nått den högsta nivån av non-attachment. När detta tillstånd är uppnått sker de sanna upplevelserna automatiskt - mindet slutar att existera och allt som finns kvar är friden och glädjen som vi kallar Gud eller det högre/sanna jaget.

Hatha yogans fader

I slutet av 1000 talet levde en man i Indien som hette Goraksha. Han kallas hathayogans fader, då han skrev en samling texter som i detalj beskriver kroppsövningar och andningstekniker för att nå andliga höjder. Förutom att beskriva hur man ska andas, beskriver han även mantran och hur kroppslås kan användas i olika asanas. Han påstod att det finns över 8 miljoner asanas, varav 84 är till för människor och resten för gudarna. Goraksha kom från en falang som trodde att kroppen har paranormala krafter och idén med Hatha yoga är att inse att frihet från återfödelse går att uppnå i detta liv genom att självet blir ett med det absoluta. Kroppen är verktyget för att finna sitt innersta jag, bakom egot. 

Hatha yoga pradipika

Den text som anses som den viktigaste inom Hatha yoga är Hatha yoga pradipika som skrevs på mitten av 1300 - talet av Svatmarama Yogendra. I den beskrivs förutom 16 asanas även aningsövningar, lås, knep för att få igång kundalinikraften och olika reningstekniker.

Källa: Utbildningsmaterial och föreläsning i samband med yogautbildning, Nordiska yogainstitutet.