Det sanna jaget vs det falska jaget

05.02.2021

Det falska jaget är summan av alla anpassningar som barn gör för att på olika sätt försöka få sina behov tillgodosedda. Det handlar om att anta olika former av mönster eller skapa en personlighet som man tror ska bli mer älskad än den man egentligen är. Om man som barn inte får kärlek och uppmärksamhet så att man känner sig älskad och accepterad, så börjar barnet på ett omedvetet sätt ändra på sin personlighet för att på så sätt tro att man blir bättre och därmed kan bli älskad. Exempel på denna form av anpassning är att t.ex. bli en "duktig flicka", bli en hjälpare som tar hand om andra och offrar sina egna behov eller att bli en perfektionist och söka lycka i yttre objekt osv.  

Det sanna jaget är det som är Du på riktigt. Bakom anpassningarna och de roller som det falska jaget spelar för att vara accepterad och älskad. Det är känslan av att vara fri, lätt, kreativ, rolig och givmild mot oss själv och andra. Det är det som är det äkta och autentiska Du.
Och den delen av oss finns där, sugen på att få komma fram och ta mer plats. 

I resan hem till ett liv i frihet, där du är huvudpersonen, är det viktigt att börja rikta fokus på oss själva. Vad är det som gör dig glad, vart hittar du kreativitet och vad är det för gåvor du har som känns lätt och naturligt.

Ta några minuter och skriv ner i en anteckningsbok vad ditt hjärta längtar efter och börja ta några steg mot att uppfylla dina drömmar ..