Psykisk ohälsa

28.02.2021

Psykisk ohälsa är den vanligaste formen av sjukskrivningar i västvärlden och innebär alla känslor som hindrar oss från att leva ett liv i glädje, frid och harmoni. Det kan innebära känslor som nedstämdhet, oro, ångest, maktlöshet, depression etc. 

Psykisk ohälsa påverkas av både arv och miljö.

📍Arvet ger oss grunden för hur känsliga och "hårdhudade" vi är. Är man t.ex. högkänslig (HSP) påverkas man mer av livets påfrestningar, medan andra har lättare för att skaka av sig och inte bli så känslomässigt berörda.
📍Miljön påverkar oss genom att det är under livets gång vi är med om olika trauman och situationer som påverkar oss på olika sätt.
Har vi lärt oss att prata om känslor och fått verktyg för att bli av med chock, sorg och rädslor eller har vi lärt oss att stoppa undan, döva oss på olika sätt (t.ex. genom mat) och gå in i kontroll.

Om vi inte lärt oss hantera våra känslor och ta hand om oss själva, leder det till psykisk ohälsa. Känslor som går över styr blir till ångest och undanstoppade känslor blir till depression.
Vi kan inte ändra varken arv eller miljö vi växt upp i, men vi kan skapa en grund att stå på i vuxen ålder där vi ger oss de verktyg vi behöver för att låta alla känslor få finnas.
För mig handlar det om att hitta rutiner där jag är med mig själv och skriver av mig, är i stillhet och släpper alla förväntningar om att det ska vara på nåt annat sätt än det är..