Känslor

11.02.2021

Känslor ger oss information om oss själva, hur vi mår och vad vi behöver. De finns till för att skydda oss från hotfulla situationer eller för att tala om för oss vad vi tycker om och vill ha mer av. Hela vår kropp påverkas när vi känner en känsla. Vi blir avslappnade och ler med kinderna när vi är glada och om vi är arga biter vi ihop med käkarna. Vår andning påverkas också av våra känslor genom att vi andas djupt och avslappnat eller att vi fastnar med andetaget högt upp i bröstet vid rädsla och stress eller slutar andas helt (freeze mode) vid situationer som väcker ett trauma eller svåra minnen.

Vissa personer har högre känslighet och sårbarhet än andra och reagerar starkare på situationer och triggers som utlöser känslor. Högkänslighet eller highly sensitive person (HSP) är en kategorisering av personer som känner extra mycket och tar in intryck på ett djupare plan.

Det finns olika hypoteser om känslor där en falangen anser att det finns ett antal grundkänslor som är nedärvda medan en annan inriktningen bygger på att känslor är inlärda och skapas i ett socialt sammanhang.

Exempel på grundläggande känslor:

  • Glädje
  • Rädsla
  • Sorg/att vara ledsen
  • Arg/känna iIska
  • Äckel
  • Förvåning

Tankar och känslor

Tankar och känslor hänger tätt samman. Att uppehålla sig vid saker som varit och att fastna i tankar om misslyckanden eller sorg kallas för ältande och motsatsen att uppehålla sig i framtiden och rikta tankar mot potentiella hot kallas för oro. När något gör ont, så tenderar vi att tänka mycket på det som förorsakat smärtan, vilket gör att känslan förstärks och kan göra extra ont. Tankar kan också trigga igång dömande eller värderande i bra/dåligt, rätt/fel, fint/fult osv. På samma sätt som att känslor skapar tankar, så skapar känslor också en handlingsimpuls. Äckel skapar t.ex. en impuls av att vilja undvika och dra sig bort från någonting, medan glädje väcker en impuls av att söka mer av det som skapar känslan.

Primära och sekundära känslor

En primär känsla är en omedelbar reaktion på en händelse, t.ex. att bli ledsen om man blivit lämnad. Det är en känsla som hör ihop med situationen som den väcks i och som de flesta människor skulle reagerat likadant på. Sekundära känslor uppstår när vi inte tycker om våra egna reaktioner utan dömer oss själva för dem. Den sekundära känslan innebär alltså att man reagerar känslomässigt på den primära känslan och t.ex. blir arg på sig själv för att man skäms eller att man skäms för att man är glad.

Om man som barn blivit hånad eller kritiserad för vissa känslor, kan det innebära att situationer som borde väcka sorg istället väcker skam. Sekundära känslor är inte hjälpsamma för oss och ger ingen information om den aktuella situationen utan skapar snarare känslomässig förvirring, negativa känslor och lidande.