Medberoende

05.02.2021

Medberoende är en komplex problematik som förenklat innebär att barn som inte får sina behov tillgodosedda går in i olika former av kontroll och anpassning. Man kan se det som en bristsjukdom där barnet gör allt som står i sin makt för att tillfredsställa de behov som inte blivit tillgodosedda. 

När begreppet medberoende myntades, pratade man mest om barn som växer upp med föräldrar med en beroendeproblematik, men på senare tid har uttrycket vidgats till att handla om alla former av dysfunktion i uppväxtförhållandena. 

De som utvecklar medberoende (co-dependency) är ofta vuxna barn till familjer där det förekommit: 

 • Beroende till alkohol eller droger eller andra former av beroende såsom jobb- eller sexberoende  
 • Depression eller vuxna som har fullt upp med egna problem 
 • Sexuella övergrepp
 • Våld eller andra former av övergrepp
 • Fysisk eller psykisk mobbning
 • Psykisk sjukdom eller handikapp
 • Trångsynt religiositet 


Om, eller när, föräldrar eller föräldrarepresentanter har fullt upp med sina egna problem, har de inte möjlighet att ge barnet den kärlek och trygghet som de behöver och barnen börjar då anpassa sig och spela olika roller i sökandet efter trygghet och kärlek.

En definition av medberoende från författare Tommy Hellsten som skrivit "Flodhästen i rummet", är:

"Medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet utan anpassar sig till den". 

Anpassning

De olika former av anpassning och mönster som vuxna barn med medberoendeproblematik har är: 

 • Andras behov är viktigare än egna behov - ger upp sig själva 
 • Svårt att uttrycka egna behov 
 • Har svårt att sätta gränser och säga nej
 • Känner sig otillräckliga och bär på skuldkänslor för att de inte räcker till
 • Anpassar sig till olika situationer som en kameleont 
 • Styrs av andras åsikter och "följer" istället för att ha egna åsikter   
 • Litar inte på eget omdöme
 • Vill vara till lags
 • Konflikträdsla, rädsla för kritik och auktoritära personer
 • Låg självkänsla


Här kommer mer info om egenskaper som utvecklas till följd av medberoende.

 • Att styras utifrån - är ett av de viktigaste tecknen på medberoende. Det innebär att personen har lärt sig att anpassa sig till någonting som finns utanför henne själv istället för att styras av sina egna tankar, känslor och behov. Upplevelsen av sig själv som en egen individ hör ihop med att man kan uppleva sina egna känslor och behov och om de är långt ifrån en själv, är även det egna jaget det. Om jag inte är medveten om mina egna känslor och behov, då kan jag bara styras utav andra. Den medberoende känner instinktivt av de behov och känslor som finns i omgivningen och vill tillfredsställa dem och finnas till för andra. Dessa personer reagerar nästan uteslutande ifrån andra istället för sig själv.
 • Kontrollbehov - medberoende personer har ett tvångsmässigt behov av att kontrollera sina känslor, andra människor och livet i allmänhet. Behovet av att kontrollera föds av att barnet inte känner att det kan lita på någon och eftersom ingen ger barnet trygghet måste de fixa det själv och det blir via kontrollen. Allt som barnet inte kan behärska upplevs som skräckinjagande och de kan därför bli rädda för starka och auktoritära personer. En person som måste kontrollera sitt liv, har insjuknat i styrka. Personen måste hela tiden vara på sin vakt, veta allt och kunna allt för att inte hamna i en situation med "byxorna nere". Kunskap, kompetens och rationalism görs till försvarsmekanismer och personen hamnar i huvudet istället för i känslorna och i kroppen och mister därmed sin kontakt med kreativitet och intuition.
 • Dålig självkänsla & svag jag-uppfattning - En person som lider av medberoende säger ofta att hen inte vet vem hen är och erfarenhet av det egna jaget saknas ofta helt hos dessa personer. De har svårt att veta vem de är; vilken deras favoritfärg är, hur de vill inreda sitt hem, eller vilken klädstil de föredrar. En svag jaguppfattning gör det svårt att vara nära andra människor utan att förlora sitt eget jag. En stark självkänsla är en grund för mänskliga relationer, men om jag inte finns kan jag heller inte kommunicera med andra på ett självständigt sätt. Förmåga att uppleva närhet och samhörighet med andra förutsätter att man är medveten om sitt eget värde och att tydligt och klart vara en enskild individ.
 • Prestationsorientering - Bristen på självkänsla gör att personen börjar skaffa sig ett värde genom att prestera och producera. Allting i människans liv mäts i prestationer p.g.a. bristande tilltro till det egna jaget och hon har gått från human being till human doing. Med denna livsstil uppkommer också ofta "om bara" tänket.. Om jag bara kan få ett bättre jobb, om jag bara kunde flytta till större hus, om bara min partner skulle skärpa sig etc. då skulle livet bli bra. Den här personen är alltid på väg nånstans, men till vad? Det hon innerst inne längtar efter är mening i sitt liv och att våga erkänna den tomhet som finns på insidan, men hon har börjat leta på fel ställe och söker bekräftelse utifrån istället för att vända blicken till sitt inre. En människa som lyssnar på sig själv vet när hon är trött och behöver vila, medan en presterare piskar sig att göra mer och mer och hamnar tillslut i olika utmattningsproblem.
 • Att inte kunna lita på andra och sakna tillit - denna egenskap hänger ihop med kontrollbehovet där man vill ha kontroll över känslor, människor och livet i allmänhet och visar sig som en misstänksamhet och ifrågasättande. Medberoende barnen har gång på gång blivit svikna i deras medfödda tillit till sina föräldrar vilket gjort det svårt för dem att lita på andra. Dessa människor längtar så mycket efter tillit och att komma andra människor nära att de ofta istället tror på människor som lovar mycket, men inte lever upp till sina löften genom handlingar. Bristen på tillit leder till isolering och när förmågan att lita på andra är borta försvinner också möjligheten att uppleva närhet.

 • Perfektionism - En person med medberoende som isolerat sig från andra och lever på att prestera har också lätt för att hamna i perfektionism. När meningen med livet fattas jagar människan att söka den överallt där hon hört att den kan finnas, vilket då ofta blir via symboler såsom dyra föremål, ett vackert hem, fina bilar, båtar m.m. Symbolerna visar utåt att hon har lyckats med sitt liv och blir ett medel att dölja att man saknar innehåll och mening i sitt liv. Personen styrs av en vilja att allt ska vara fullkomligt och oklanderligt, men bakom detta beteende ligger en djup skam över den egna personen. En person som bundits vid skam upplever sig som misslyckad och dålig och ett sätt att väga upp mot detta är att visa sig perfekt utåt. Och minsta lilla motgång eller fel döms hårt då den väcker skammen inom en själv.

 • Det stora allvaret - Livet har blivit någonting allvarligt. Så tänker en människa vars liv handlar om att kämpa för att överleva. Lidande har liksom blivit en livsstil och personen saknar förmåga att kunna skratta åt livet och ha roligt. Personer med denna inställning har svårt för att ta emot omsorg av andra människor och i manuskriptet till hens liv står det att livet ska vara svårt och smärtsamt.
 • Att bli vuxen för tidigt - Många personer som är medberoende har också tvingats fungera som ena förälderns äkta hälft eller som sina föräldrars föräldrar. Detta sker genom att ena föräldern tyr sig till barnet som ett substitut för partnerskap, att barnet tvingas bli vuxen och göra föräldrasysslor eller att barnet tvingas ta hand om föräldrar som mår så dåligt att de ej kan ta hand om sig själva. Genom att barnet blir behandlat som vuxen, kan barnet få ett falskt självförtroende och storhetsvansinne då de tror sig klara av allt som hör vuxenlivet till. Vad barnet egentligen behöver i denna situation är att föräldrarna visar barnet att de kan mer och är starkare (men så fungerar det ju inte riktigt i dysfunktionella familjer).
 • Att stoppa undan känslor i kroppen - det viktigaste symptomet på medberoende är oförmågan att identifiera och uttrycka sina egna känslor. Denna oförmåga beror på att barnet saknat speglar som kunnat bekräfta barnets känslor. Detta leder till att känslorna djupfryses och stoppas undan i det undermedvetna och lagras i kroppen. Om känslorna inte får tillåtelse av jaget att bli medvetandegjorda, kan de bosätta sig i muskler, blodomlopp, i mage och matsmältningskanaler. Känslorna upplevs då som huvudvärk, magont eller liknande och upplevs inte lika hotfulla. Man kan dessutom ta en värktablett eller få någon annan sympati, vilket kan göra det "positivt" att ha ont istället för att ta hand om en känsla. Känslor som stoppats undan i kroppen har ofta en symbolisk betydelse såsom oro i mage, sorg kan ge klump i halsen, ryggsmärtor tyder på bördor etc. När de begravs i kroppen på detta sätt utvecklas det så småningom till sjukdom och kan i värsta fall vara livshotande (t.ex. cancer).