Medberoende

05.02.2021

Medberoende är en komplex problematik som förenklat innebär att barn som inte får sina behov tillgodosedda går in i olika former av kontroll och anpassning. Man kan se det som en bristsjukdom där barnet gör allt som står i sin makt för att tillfredsställa de behov som inte blivit tillgodosedda. 

När begreppet medberoende myntades, pratade man mest om barn som växer upp med föräldrar med en beroendeproblematik, men på senare tid har uttrycket vidgats till att handla om alla former av dysfunktion i uppväxtförhållandena. 

Exempel på situationer som kan ge medberoende är: 

 • Beroende till alkohol eller droger eller andra former av beroende såsom jobb- eller sexberoende  
 • Depression eller vuxna som har fullt upp med egna problem 
 • Sexuella övergrepp
 • Våld eller andra former av övergrepp
 • Fysisk eller psykisk mobbning
 • Psykisk sjukdom eller handikapp
 • Trångsynt religiositet 


Om, eller när, föräldrar eller föräldrarepresentanter har fullt upp med sina egna problem, har de inte möjlighet att ge barnet den kärlek och trygghet som de behöver och barnen börjar då anpassa sig och spela olika roller i sökandet efter trygghet och kärlek.

En definition av medberoende från författare Tommy Hellsten som skrivit "Flodhästen i rummet", är:

"Medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet utan anpassar sig till den". 

Anpassning

De olika former av anpassning och mönster som vuxna barn med medberoendeproblematik har är: 

 • Andras behov är viktigare än egna behov - ger upp sig själva 
 • Svårt att uttrycka egna behov 
 • Har svårt att sätta gränser och säga nej
 • Känner sig otillräckliga och bär på skuldkänslor för att de inte räcker till
 • Anpassar sig till olika situationer som en kameleont 
 • Styrs av andras åsikter och "följer" istället för att ha egna åsikter   
 • Litar inte på eget omdöme
 • Vill vara till lags
 • Konflikträdsla, rädsla för kritik och auktoritära personer
 • Låg självkänsla