Förnekelse & bortträngning

20.08.2021

Förnekelse innebär en oförmåga att inse sanningen. Det innebär att ljuga för sig själv och att sedan tro på det. Förnekelse är en omedveten process som startar i barndomen som en överlevnadsstrategi. Minnen som skapade otrygghet, rädslor eller sorg som vi inte hade möjlighet att ta om hand om som barn, finns lagrade i våra emotionella kroppar i cellminnen och ligger och ruvar i det undermedvetna. 

Bortträngning uppkommer också under barndomen som en reaktion på övergrepp och kränkningar som barnet utsattes för. Hjärnan tränger bort det som hänt som är alltför smärtsam att handskas med och utestänger det från medvetenhet så att barnet kan fortsätta livet som om händelsen inte var sann eller inte hade hänt. 

Alla traumatiska upplevelser kan i vilken ålder som helst trängas bort i sådan grad att individen aldrig minns dem medvetet. De omedvetna försvaren bortträngning och förnekande samverkar för att skydda människor från att bli medvetna om sanningar eller upplevelser som skulle kunna utgöra ett hot mot deras liv. 

Typer av förnekelse

  • Bagatellisering & minimering - när man säger till sig själv att det inte var så allvarligt eller viktigt, t.ex. "Det hände bara en gång, så det var väl inget"
  • Undvikande & flykt - man kommer med ursäkter för att slippa ta tag i det som är obehagligt, t.ex. ser till att ha fullt upp eller olika former av beroenden såsom mat, alkohol, shopping, droger etc.
  • Motstånd - man gör motstånd och vill inte ta tag i sina problem och intalar sig att det inte påverkar ens vuxna liv, t.ex. "Det har jag vetat i åratal, men nu behöver jag gå vidare med mitt liv"
  • Utelämnande - man vill bara veta av de trevliga delarna av sin barndom eller så minns man helt enkelt inte hela sanningen "Jag hade en bra barndom" (se bortträngning)
  • Globalisering - man ser problemen men anser att det är "vedertaget" att det är så, t.ex. alla män tafsar på kvinnor (Me Too)
  • Skylla ifrån sig - man intalar sig själv att det är andras fel och att man inte kan göra något åt ett visst beteende (offerroll), t.ex. "Om bara inte min partner betett sig så, hade jag inte druckit".


Källa: "Att återerövra sitt liv - en guide till bättre relationer och känslomässig läkning", Jean Jenson samt utbildningsmaterial Training for Love.