Flykt, förnekelse och bortträngning

Minnen från barndomen som skapat otrygghet, rädslor eller sorg som vi inte hade möjlighet att ta om hand om som barn, finns ofta lagrat i våra emotionella kroppar i vuxen ålder och ligger och spökar i det undermedvetna. Det kan visa sig som smärta och spänningar i våra fysiska kroppar och olika former av sjukdomar som syftar till att visa oss delar av oss själva som vi behöver ta om hand om. 

När traumat är för tungt att hantera kan vi reagera omedvetet med flykt. Flykt kan också vara ett medvetet val för att hålla sig vid liv genom att se till att alltid ha fullt upp med andra saker och att på så sätt slippa ta hand om det som är jobbigt. 

Ett annat sätt att tränga bort verkligheten är med förnekande som innebär en oförmåga att inse sanningen. Det innebär att ljuga för sig själv och tro på det. Förnekelse är en omedveten process och startar i barndomen som en överlevnadsstrategi.

Typer av förnekelse

  • Att bagatellisera - man vet vad som hände men ser det som mindre betydelsefullt än det verkligen var. T.ex. "Det finns andra som haft det värre"
  • Att göra motstånd - man vet vad som hänt, men tror inte att det har något att göra med ens vuxna liv. T.ex. "Det har jag vetat i åratal, nu behöver jag gå vidare med mitt liv"
  • Att utelämna eller blockera - man vill bara veta av de trevliga delarna av sin barndom eller så minns man lite eller ingenting. T.ex. "Jag hade en bra barndom"
  • Att uppväga - man vet vad som hände, men tror att de goda tingen uppväger det. T.ex. "Det gjorde mig stark (var nyttigt för mig)"
  • Att urskulda eller försvara - man erkänner det förflutna, men finner logiska förklaringar till vad som hände


Bortträngning uppkommer redan under barndomen som en reaktion på de övergrepp och kränkningar som barnet utsattes för. Bortträngning får varje verklighet eller händelse som är alltför smärtsam att handskas med att utestängas från medvetenhet - helt eller delvis för att låta barnet fortsätta livet som om händelsen inte var sann, inte hade hänt eller inte var viktig.

Alla traumatiska upplevelser kan i vilken ålder som helst trängas bort i sådan grad att individen aldrig minns dem medvetet. De omedvetna försvaren bortträngning och förnekande samverkar för att skydda människor från att bli medvetna om sanningar eller upplevelser som skulle kunna utgöra ett hot mot deras liv.

Känner du att du stänger av dina känslor och stoppar huvudet i sanden .. 

eller ser du till att alltid ha fullt upp så att du inte hinner känna? 

Kom till mig så öppnar vi försiktigt upp för att börja se, börja känna och börja ta om hand om oss själva och det sårade inre barnet.


Källa: "Att återerövra sitt liv - en guide till bättre relationer och känslomässig läkning", Jean Jenson