Dramatriangeln

05.02.2021

Dramatriangeln är en modell för att påvisa klassiska roller som ofta är tydliga i konflikter.


HJÄLPAREN är den som vill ge goda råd, skapa bra stämning, se till att folk mår bra och undvika konflikter. Detta låter ju som fina egenskaper, men kruxet är att hjälparen identifierat sig med en roll att ta hand om andra för att själv känna sig viktiga och de kan må både dåligt och känna skuld om de inte lyckas "rädda" personer och situationer. Genom att fokusera på andra, kan de även fortsätta blunda för egna behov.

OFFRET tycker synd om sig själv (har offerkoftan på), känner sig maktlös och handlingsförlamad. De söker bekräftelse utifrån och trivs med en hjälpare som tar hand om dem, vilket får dem att känna sig betydelsefulla. Här skapas också medberoende dansen mellan dessa parter.

FÖRÖVAREN är arg, kontrollerande och auktoritär. De anser sig vara för mer än den de har konflikten med och uttrycker sig kritiskt och nedvärderande och ofta med ett talande kroppsspråk. Den här rollen får sin bekräftelse genom att de anser sig bättre än offret.
Alla dessa roller är såklart destruktiva och utspelas oftast på ett omedvetet plan.