Konsult

Jag har jobbat i IT- och management branschen i drygt 20 år och har haft ett flertal olika roller såsom systemutvecklare, scrum master, projektledare, business analyst och managementkonsult. 1996 startade jag eget företag och erbjuder konsulttjänster inom framförallt projektledning och verksamhetsutveckling. Det är oftast ledningen som är min beställare och jag utreder och driver projekt och förändringsarbete för ökad effektivitet eller för t.ex. regelverksuppfyllnad. 

Som person är jag driven och engagerad och mån om att uppnå lyckat resultat för arbetsgivaren såväl som trivsamma arbetsdagar för medarbetaren.

Tjänster

Projektledning

Jag tar ansvarar för att projekt struktureras, följs upp och säkerställer att leveranser sker enligt utsatt tidplan. 

En förutsättning för lyckade projekt är ett väldokumenterat underlag med tydlighet kring mål och leveranser. Ofta startar projekten därför med en förstudie eller en analys av nuläge för att veta hur stort förändringsbehov verksamheten står inför. 

Verksamhetsutveckling

Jag dokumenterar verksamhetens processer och kartlägger brister i form av väntetider, dubbelarbete, manuella moment, felkällor etc.

Utifrån en noggrann analys av vad det är som inte fungerar i verksamheten utvecklas verksamheten i form av förändrade processer, standardiserat arbete och krav på nya IT lösningar.

Styrning

Jag är med och tar fram metoder och verktyg för att kunna styra och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt. 

Det kan handlar om att tydliggöra roller och ansvar, ta fram styrdokument, se över organisationsstruktur och beslutsfattande samt ta fram mätetal och rutiner för löpande kontroll och uppföljning av verksamhetens resultat.