Soul Reading

Soul Reading innebär att jag via mediala förmågor kontaktar ditt högre jag, änglar eller guider för att få information som din själ vill förmedla till dig. Jag är en kanal mellan andevärlden och dig och förmedlar vad andevärlden vill visa dig.  

Jag kommer inför sessionen att intuitivt läsa av dig och ditt energifält och ta emot budskap. Kanske blir jag guidad till en orakelkortlek och gör en reading utifrån det eller så får jag intuitivt till mig saker via klarkännande, klarhörande eller klarseende. 

Inför sessionen skapar jag ett sacred space och ansvarar för att bjuda in din själs högre jag och de änglar, guider och hjälpare som vill vara med i syfte att förmedla det högsta och renaste budskapet. Allt arbete sker i samråd med den gudomliga planen och det är bara kärleksfulla energier som är välkomna. 

All vägledning sker digitalt via Zoom om inget annat överenskommits.

Ser fram emot att guida dig på din resa!