Helande samtal

Helande samtal - Resan hem till dig!

Målet med personlig utveckling och själslig läkning är att du ska känna dig mer grundad i dig själv, kunna göra medvetna val, känna acceptans kring din historia och den du är samt älska dig själv och livet mer.

Vägen dit - Resan hem till dig själv - handlar om läkning inom flera dimensioner. 

Vi börjar med det logiska och mentala perspektivet. I allt förändringsarbete är det viktigt att förstå nuläget - hur ser ditt liv ut, vart finns det problemen och hur ser de ut. När vi kartlagt din historia och dina "triggers" borrar vi oss ner till det emotionella perspektivet för att känna de känslor som finns under försvarsmekanismerna. Vi tittar på kränkande beteenden i barndomen och hur de spökar i ditt liv idag. Här handlar det om att släppa kampen eller att börja öppna upp för att se vilka sår du behöver jobba med. För att släppa blockeringar och spänningar jobbar vi med det fysiska perspektivet genom rörelse, andning och meditation. Vi behöver också på ett intellektuellt plan acceptera vår historia och sluta fred med dem som gjort oss illa. Sista steget är att förändra beteende genom att läka de sår som varit och därmed kunna välja rationella beteenden utifrån vårt vuxna medvetande.

Förstå 

Att kartlägga vår historia och förstå vem vi är och vilka livsmönster vi har är en förutsättning för att effektivt kunna förändra och återerövra vårt liv. 

 • Kartlägga barndomen - en tidslinje över ditt liv
 • Livsteman & delpersonligheter
 • Symboler som aktiverar gamla sår

Känna 

Att väcka gamla minnen till liv och tillåta oss att känna de känslor som stoppats undan med hjälp av försvarsmekanismer. Trösta våra inre barn och bli våra egna omvårdande föräldrar.

 • Regression - att återuppleva gamla minnen
 • Känslohantering
 • Inre barn meditationer

Släppa 

Att frigöra våra kroppar från spänningar och blockeringar samt att släppa allt som inte längre gagnar oss genom t.ex. förlåtelse och acceptans.

 • Dynamiska meditationer
 • Andningsövningar
 • Acceptans
 • Förlåtelse

Förändra 

Att förändra gamla mönster genom att bli observatören av vårt liv och aktivt välja hur vi vill agera på situationer istället för att följa med i omedvetna processer.

 • Själv observationer
 • Högre jaget
 • Förändra beteende/medvetna val