Helande samtal


Alla föds hela och med oändlig potential, men olika händelser och situationer i livet gör att barnet börjar anpassa sig för att få kärlek och bekräftelse. Man utvecklar personligheter för att passa in och skapar beteenden för att få sina behov tillgodosedda. De otillfredsställda behoven kommer ofta från barndomen och kan handla om utanförskap, mobbning, att bli kritiserad, att vara försummad eller avvisad. 

Det första steget i personlig utveckling är att förstå vem man är och varför man agerar som man gör. När man själv kan se att man fastnat i offerrollen, att man har begränsande tankar eller att man drivs av sina rädslor blir man (förhoppningsvis) motiverad att påbörja en förändringsresa. Motivation och vilja förändra är en framgångsfaktor och avgör hur fort man når fram till sitt önskade tillstånd. 

Så här går det till:

Om du känner att det känns som det saknas något i livet, att du inte är lycklig eller att du brottas med trassliga relationer och låg självkänsla, då finns jag här för dig. Jag har själv jobbat med att läka min otrygga anknytning, mitt medberoende, min psykiska ohälsa och ta mig ut från begränsande mönster och roller. Jag förstår hur du känner och är nu redo att hjälpa dig att se vad som behöver göras och hur du kan ta dig till nästa steg i livet. 

Viktiga beståndsdelar i det helande samtalet:

  • Identifiera vilka trauman och sår som ställer till problem i det vuxna livet
  • Släppa fram alla undantryckta känslor - "You have to feel it to heal it"  
  • Sluta vänta på att "någon annan" ska rädda en, utan istället kliva in i självledarskap och inse att det inte finns någon annan som kan läka såren förutom man själv
  • Genom självkärlek trösta sitt inre barn och sluta vara en sån hård kritiker 
  • Förlåta de som behöver förlåtas, inklusive oss själva. 
  • Acceptera livet som det är och som det sett ut