Helande samtal

Alla föds hela och med oändlig potential, men olika händelser och situationer i livet gör att barnet börjar anpassa sig för att få kärlek och bekräftelse. Man utvecklar personligheter för att passa in och skapar beteenden för att få sina behov tillgodosedda. 

De otillfredsställda behoven kommer ofta från barndomen och kan handla om utanförskap, mobbning, att bli kritiserad, att vara försummad eller avvisad. 

Det första steget i personlig utveckling är att förstå vem man är och varför man agerar som man gör. När man själv kan se att man fastnat i offerrollen, att man har begränsande tankar eller att man drivs av sina rädslor blir man (förhoppningsvis) motiverad att påbörja en förändringsresa. 

Motivation och vilja förändra är en framgångsfaktor och avgör hur fort man når fram till sitt önskade tillstånd. 

Jag jobbar med hypnos (djupavslappning), NLP och en mix av terapi och coachning. Varje session anpassas efter Dina behov.

Om du känner att det saknas något i livet, att du inte är lycklig eller att du brottas med trassliga relationer och låg självkänsla, då är detta något för dig.