Hantering av personuppgifter

I enlighet med Dataskyddsförordningen

Jag värnar om din personliga integritet och har stor respekt för dina personuppgifter. Jag hanterar därför inte mer uppgifter om dig än nödvändigt vilket t.ex. innebär att jag inte samlar in personnummer eller din hemadress om vi inte överenskommit om annat.  


VEMS UPPGIFTER HANTERAS?

Jag hanterar personuppgifter för följande kategorier av kunder:

 • Befintlig kund (person med en pågående affärsrelation)
 • Inaktiv kund (person som tidigare varit kund)
 • Prospect (person som visat intresse av mina tjänster genom att t.ex. anmäla sig till nyhetsbrev eller maila mig)

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAS?

De uppgifter som hanteras är namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och eventuell email konversation.


KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Jag håller inga journaler och sparar inga känsliga personuppgifter. Jag kan ställa frågor om hälsoinformation såsom pågående graviditet, mediciner och psykisk hälsa för att kunna lägga upp behandlingen på bästa sätt.


PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Personuppgifterna används i följande syften:

 • Bokningsbekräftelse
 • Mailkorrespondens
 • Meddelanden via Instagram, Facebook eller SMS
 • Skicka faktura via mail

STÖD FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

I det fall du är en kund hos mig är den lagliga grunden för att hantera dina personuppgifter att vi ingått en "affärsförbindelse" genom att du bokat dig på någon av mina tjänster.

Nyhetsmail skickas med stöd av en s.k. intresseavvägning där jag bedömt att jag har ett berättigat intresse att informera dig om nyheter och erbjudanden som kan vara intressant för dig. Skulle du inte vilja ha dessa mail, är du alltid välkommen att avanmäla dig för fler utskick.


VART KOMMER PERSONUPPGIFTERNA IFRÅN?

De personuppgifterna jag behandlar samlar jag in direkt från dig via kontaktformulär på hemsidan eller via mail.


PERSONUPPGIFTSANSVAR & BITRÄDEN

Petra Seffel AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som hanteras enligt ovan. I vissa fall hanteras uppgifterna även av så kallade personuppgiftsbiträden.

De biträden som används är:

 • Visma för redovisningssystem
 • Extern redovisningsbyrå för hjälp med årsbokslut
 • Thinkific utbildningsplattform
 • Dropbox för lagring av dokument i molntjänst

GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Lagringstid för personuppgifter vid bokföring är 7 år. Mail rensas årsvis.


DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att få insyn i hur dina personuppgifter hanteras. Skulle du vilja veta vilka uppgifter som finns sparade om dig eller om du vill ha dem skickade till dig, är det bara att maila, så fixar jag det.

Du har även rätt att slippa marknadsföring och att rätta felaktiga uppgifter som finns om dig, så att det blir enklare att hålla kontakten.