CV

Min inställning är att det alltid finns något nytt att lära! Jag törstar ständigt efter ny kunskap och har behov av att lära mig nya saker, att se världen med nya ögon eller utmana mig själv genom att ta mig an något jag inte kan.

Besök gärna min sida på LinkedIn eller hör av dig om du vill ha mitt CV i digitalt format.

Examina

Filosofie kandidatexamen i Systemvetenskap

Karlstads universitet, 1999

Filosofie magisterexamen inom Kvalitet & Ledarskap

Mitthögskolan i Östersund, 2009

Certifieringar

Cert. Verksamhetsutvecklare

Astrakanmetoden, 2015

Cert. Förändringsledare

Prosci, 2016

Anställningar

Petra Seffel AB, Ekan management, Aptly consulting, Thomas Cook, Programmera consulting, Mandator

Referensprojekt

Nedan listas ett antal projekt som jag arbetat med de senaste åren.

Projektledare IRK/CRR-regelverk

Ecster (2019-pågående)

Verksamhetens projektledare och beställarrepresentant för nya interna riskklassificeringsmodeller för kapitaltäckning enligt regelverkskrav i CRR.

Processansvarig

Ecster (2017-pågående)

Ansvarig för dokumentation av verksamhetens samtliga processer samt säkerställande av rutiner, tydliggörande av ansvar och effektiviseringar.

Projektledare GDPR

Ecster (2017)

Kartläggning av verksamhetens processer, IT stöd och avtal för att kunna göra gapanalys mot regelverket nya Dataskyddsförordningen. Utveckling av processer och IT stöd samt införande av nytt arbetssätt.

Processutveckling

Arbetsförmedlingen (2016-2017)

Förstudie med kartläggning av verksamhetens processer samt förslag till ändrat arbetssätt för ökad effektivitet och kundnytta.  

Processkartläggning

Handelsbanken (2016)

Kartläggning av verksamhetens väsentliga processer för att vara compliant mot regelverket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1).

Processutveckling

Arbetsförmedlingen (2015-2016)

Förstudie med kartläggning av verksamhetens processer. Utveckling av processer och organisation samt införande av förändrat arbetssätt. 

Generiska processer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (2015)

Kartläggning av ett antal generiska processer och dess informationsbehov tillsammans med ett antal myndigheter. Underlaget är ett stöd för att kunna arbeta med direktivet "Vägledning för processorienterad informationskartläggning" (MSB493).

Processkartläggning

Svenska standars Institutet, SIS (2015)

Kartläggning av samtliga huvudprocesser i syfte att skapa underlag för fortsatt verksamhetsutveckling samt kravställning av nytt IT stöd.

Införande av standardsystem

Kommunal (2013-2015)

Förstudie med kartläggning av verksamhetens processer samt IT kravställning. Upphandling av leverantör för utveckling och anpassning av CRM system. Utveckling och införande av nytt medlemssystem.

Processkartläggning

Försvarsmaken (2012)

Kartläggning av processer åt olika enheter inom Försvaret i syfte att ta fram krav för införande av nytt systemstöd i projekt PRIO (SAP), men även för fortsatt verksamhetsutveckling.