CV

Jag har jobbat i IT- och management branschen i drygt tjugo år med allt från IT utveckling till senior management konsulting. 2016 startade jag eget företag och erbjuder konsulttjänster inom framförallt projektledning, verksamhets- och organisationsutveckling samt styrning och governance. 


Utbildningar

Fil. kand. Systemvetenskap

Karlstads universitet, 1999

Fil. mag. Kvalitet & Ledarskap

Mitthögskolan i Östersund, 2009

Anställningar

  • Petra Seffel AB
  • Ekan management 
  • Aptly consulting
  • Thomas Cook/Ving resor
  • Programmera consulting
  • Mandator

Certifieringar

Cert. Verksamhetsutvecklare

Astrakanmetoden, 2015

Cert. Förändringsledare

Prosci, 2016


Projekt & uppdrag

Projektledare

IRK/CRR-regelverk 

Ecster (2019 - pågående)

Verksamhetens projektledare och beställarrepresentant för nya interna riskklassificeringsmodeller för kapitaltäckning enligt regelverkskrav i CRR.

Processansvarig

Ecster (2017-pågående)

Ansvarig för dokumentation av verksamhetens samtliga processer samt säkerställande av rutiner, tydliggörande av ansvar och effektiviseringar.

Projektledare GDPR

Ecster (2017- 2019)

Kartläggning av verksamhetens processer, IT stöd och avtal för att kunna göra gapanalys mot regelverket nya Dataskyddsförordningen. Utveckling av processer och IT stöd samt införande av nytt arbetssätt.


Processutveckling

Arbetsförmedlingen (2016-2017)

Förstudie med kartläggning av verksamhetens processer samt förslag till ändrat arbetssätt för ökad effektivitet och kundnytta.


Väsentliga processer

Handelsbanken (2016)

Kartläggning av verksamhetens väsentliga processer för att vara compliant mot regelverket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:4).

Processutveckling

Arbetsförmedlingen (2015-2016)

Förstudie med kartläggning av verksamhetens processer. Utveckling av processer och organisation samt införande av förändrat arbetssätt.


Dokumentation av  processer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (2015)

Kartläggning av ett antal generiska processer och dess informationsbehov tillsammans med ett antal myndigheter. Underlaget är ett stöd för att kunna arbeta med direktivet "Vägledning för processorienterad informationskartläggning" (MSB493). 

Dokumentation av processer

Svenska standars Institutet, SIS (2015)

Kartläggning av samtliga huvudprocesser i syfte att skapa underlag för fortsatt verksamhetsutveckling samt kravställning av nytt IT stöd.


Införande av standardsystem

Kommunal (2013-2015)

Förstudie med kartläggning av verksamhetens processer samt IT kravställning. Upphandling av leverantör för utveckling och anpassning av CRM system. Utveckling och införande av nytt medlemssystem.

Dokumentation av processer

Försvarsmakten (2012 - 2013)

Kartläggning av processer åt olika enheter inom Försvaret i syfte att ta fram krav för införande av nytt systemstöd i projekt PRIO (SAP), men även för fortsatt verksamhetsutveckling.

Projektledning m.m

Thomas Cook/Ving, (2005-2012)

Ledde flertalet utvecklingsprojekt, utredningar, processkartläggningar etc. 

Konsult

Mandator, Cell Network, Programmera 1999-2001

I två år jobbade jag med diverse små konsultuppdrag med roller som kravanalytiker, projektsamordnare och utvecklare.