Affärs- och verksamhetsutveckling

Konsulttjänster för den moderna arbetsplatsen

Jag erbjuder konsulttjänster som handlar om förändring & utveckling av metoder, processer och organisation med syftet att effektivisera, uppnå mål eller öka personalens engagemang. 

Jag har arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete i drygt tjugo år i olika befattningar från operationella roller till strategiskt arbete med ledningsgrupper. Det som driver mig i arbetet är att skapa medvetenhet, struktur och att fatta beslut som både uppnår affärsmässiga mål och samtidigt har människan, hållbarhet och långsiktigt i fokus.

Min roll är att vara en facilitator för och ledare genom förändring; att se till att alla vet vad som ska förändras och varför, att förändringen genomförs och införs samt att ledare och medarbetare är involverade, engagerade och motiverade.   


Så här ser jag att ett förändringsarbete ser ut...

SKAPA MEDVETENHET 

I alla former av förändrings- och utvecklingsarbete så är första steget att skapa medvetenhet om nuläget och förståelse för varför en förändring är nödvändig. Här kan arbetet handla om kartläggning av processer, problemanalys, benchmarking, intervjuer med kunder etc. 

UTVECKLING

När man har en tydlig bild av nuläget och vad som är "pain points" är nästa steg att utveckla processer, metoder, organisation, arbetssätt osv för att uppnå ett nytt läge där man arbetar effektivare, mer hållbart eller uppfyller regelverk och lagar.  

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Efter ett utvecklingsarbete behöver förändringen införas i verksamheten, så att de nya processerna börjar användas, medarbetarna vet hur arbetet ska genomföras och att de kompetenser som behövs finns. Här handlar arbetet ofta om informationsinsatser, utbildning, förankring osv.

LEDARSKAP

Under ett förändringsarbete behöver ledningen stödja arbetet och coachning kan vara aktuell både för ledare och medarbetare. Efter en förändring vill man också veta att man löst de problem som förändringen avsåg att hantera och dra lärdomar av de insikter som skapats. 


Tjänster

Verksamhetsarkitektur

Dokumentation av verksamhetens processer, information, system och förmågor som en grund för utvecklingsarbete.

Förändringsledning 

Informationsspridning och kommunikation kring förändringsarbete samt utbildning och coachning av ledare och personal för att ta till sig nya arbetssätt.

Förstudier & Projektledning

Utredningar och förberedelser för att driva förändringsarbete samt sammanhållen styrning av projekt och förändringsinitiativ. 

Strategi & Governance

Struktur och metoder för att planera, följa upp, dra lärdomar och fatta faktabaserade beslut om  affärsutveckling.