Helande samtal

Målet med personlig utveckling och själslig läkning är att du ska känna dig mer grundad i dig själv, kunna göra medvetna val, känna acceptans kring din historia och den du är samt älska dig själv och livet mer.

Vägen dit - Resan hem till dig själv - handlar om läkning inom flera dimensioner.

Vi börjar med det logiska och mentala perspektivet. I allt förändringsarbete är det viktigt att förstå nuläget - hur ser ditt liv ut, vart finns det problemen och hur ser de ut. 

När vi kartlagt din historia och dina "triggers" borrar vi oss ner till det emotionella perspektivet för att känna de känslor som finns under försvarsmekanismerna. Vi tittar på kränkande beteenden i barndomen och hur de spökar i ditt liv idag. Här handlar det om att släppa kampen eller att börja öppna upp för att se vilka sår du behöver jobba med. 

För att släppa blockeringar och spänningar jobbar vi med det fysiska perspektivet genom rörelse, shaking, tapping, andning och meditation. 

Vi behöver också på ett intellektuellt plan acceptera vår historia och sluta fred med dem som gjort oss illa. Sista steget är att förändra beteende genom att läka de sår som varit och därmed kunna välja rationella beteenden utifrån vårt vuxna medvetande.